Privacyverklaring

Privacyverklaring

Melly’s Trimsalon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Melly’s Trimsalon
Ydermade 1
9493TD De Punt
Tel: 06-38362442

Persoonsgegevens die wij verwerken

Melly’s Trimsalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 
* Geslacht

* Voor- en achternaam

* Adres

* Woonplaats

* Telefoonnummer

* E-mailadres

 

De gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinde

Melly’s Trimsalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Het afhandelen van uw betaling.
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de Belastingdienst).

Geautomatiseerde besluitvorming

Melly’s Trimsalon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Melly’s Trimsalon) tussen zit.

Wij werken schriftelijk via een kaartensysteem en om klantgegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres) en huisdiergegevens te registreren (naam, soort, geslacht, leeftijd en de behandelingen die zijn verricht). Al deze gegevens bewaren we voor een bepaalde tijd ( 7 jaar).

Bewaartermijn 

Melly’s Trimsalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug kan kijken om administratie als bewijs voor de omzet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Melly’s Trimsalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Melly’s Trimsalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die Melly’s Trimsalon van u heeft verzameld inzien, wijzigen of te verwijderen.

Beveiliging

Melly’s Trimsalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mellys@hotmail.nl

Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.